Заедно можем повече!
 

ПРОЕКТИ

Нашите проекти имат за цел да разрешават проблемите на общността и подпомагат личностното развитие.
Работим в следните направления:
Благотворителност
Здравеопазване
Образование
Интеграция
Социални услуги
Спорт
Земеделие
Околна среда

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info